Deelnamevoorwaarden

Algemeen

Deelname aan de Classic 500 Challenge staat open voor klassieke automobielen welke gebouwd zijn voor 1 januari 1979. De deelnemende auto's mogen niet voorzien zijn van een uitbundige vorm van reclame en/of bestickering. Auto's met teveel uitlaatgeluid worden niet aan de start toegelaten of kunnen tijdens het evenement worden gediskwalificeert; dit door een beslissing van de wedstrijdleider. De eigenaar van de auto dient, indien van toepassing, in het bezit te zijn van een geldig Apk-keuringbewijs.

De Classic 500 Challenge wordt verreden met toestemming van de lokale overheden en conform het Standaard Reglement (SR) van de Nederlandse Historische Rally Federatie www.nhrf.nl, het Bijzonder Reglement en de Wegverkeerswet.

Verzekering

De auto dient tijdens de rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zonder enige beperking zoals bijvoorbeeld uitsluiting bij regularity rally’s, inclusief behendigheidstesten of omschrijvingen van gelijke strekking. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering af te sluiten. U dient dit bij de documentencontrole door middel van de vrijwaringsclausule te verklaren.

Verzekering door organisator

De organisatie maakt gebruik van het verzekeringspakket van de NHRF tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen van derden en/of vrijwilligers en/of medewerkers en/of deelnemers. Daarnaast is in dit pakket een secundaire WAM verzekering ten behoeve van de deelnemers opgenomen.

Documenten

Bij de inschrijving zijn geen specifieke documenten nodig. U dient bij de inschrijftafel de vrijwaringsclausule te ondertekenen. Er wordt geen technische/conformiteitkeuring gehouden.

 

Apparatuur

Er mag gebruik worden gemaakt van zowel mechanische als elektronische meetapparatuur.  De aanwezigheid, binnen handbereik van bestuurder en/of navigator en/of het gebruik van een GPS navigatiesysteem, in welke vorm dan ook (dus ook mobiele telefoons en tablets), wordt niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan worden bestraft met  uitsluiting. Gedurende het evenement zal er op GPS navigatieapparatuur gecontroleerd kunnen worden. Het gebruik, anders dan in geval van calamiteiten, van een mobiele telefoon gedurende de rally is niet toegestaan.

appartuur


Klasse

Er kan ingeschreven worden in de Sterklasse voor zeer ervaren equipes. De organisatie beslist echter over de definitieve toelating in deze klasse. Ervaren equipes kunnen inschrijven in de Sportklasse en minder ervaren of beginnende equipes in de Tourklasse. Verdeeld over de klasses worden rond de 90 equipes aan de start toegelaten.

Kampioenschap

De Classic 500 Challenge telt mee voor het Nederlands Kampioenschap Historische Rally's van de DHRC (Dutch Historic Rally Club).

Wijzigingen

Tot 1 uur voor de start kunt u uw inschrijving nog wijzigen voor wat betreft naam bestuurder of navigator en de ingeschreven auto. Na 15 oktober 2021 kunt u in  principe niet meer van klasse wisselen.

 

 

 

Classic 500 Challenge | © 2021 Stichting Classic Rally Promotions